ชื่อไทย : หางเปีย
ชื่อท้องถิ่น : -
ชื่อสามัญ : The Elegant Dendrobium
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oxystophyllum carnosum Blume
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
เจริญเป็นกอ ลำต้นเล็กและแบน สูง 6 – 10 เซนติเมตร มีกาบใบปกคลุม
ใบ :
ใบแบนคล้ายมีด กว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร ปลายใบแหลม 
ดอก :
ช่อดอกออกที่ปลายยอดหรือที่ซอกใบ มีหลายดอก ทยอยบานทีละ 1 – 2 ดอก เรียงแน่น สีเหลือง ขนาด 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงบนรูปไข่ปลายแหลม กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปสามเหลี่ยม กลีบดอกรูปไข่ กลีบดอกรูปขอบขนานปลายตัด ด้านบนมีเนื้อเยื่อนูน ด้านล่างมีติ่งแหลม เส้าเกสรสั้นมีคางยาวเชื่อมกับกลีบเลี้ยงคู่ข้างจนเป็นคางดอก
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : ตุลาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : พฤศจิกายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :
นิเวศวิทยา       พบในป่าดิบเขาและป่าโปร่งบนเทือกเขาหินปูนตามที่ร่มรำไรถึงแสงแดดจัด ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 200 เมตร
ถิ่นกำเนิด       …………………………………………..
การกระจายพันธุ์        พม่า ไทย กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
การปลูกและการขยายพันธุ์ : วัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าว หรือสแฟกนัมมอส ให้ภาชนะและเครื่องปลูกมีความชุ่มชื้น หากติดขอนไม้หรือต้นไม้ควรให้แสงส่องถึง พรางแสงด้วยซาแรนประมาณ 50 – 60 % อากาศควรถ่ายเทได้สะดวก รดน้ำด้วยน้ำสะอาด ไม่มีกลิ่นหรือตะกอน ขยายพันธุ์โดยการแบ่งกอ หรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :           ปลูกประดับตกแต่งสวน
แหล่งอ้างอิง : http://www.orchidspecies.com/denconcinnum.htm [๑] สลิล    สิทธิสัจจธรรม และเพรช   ตรีเพ็ชร.๒๕๕๒. กล้วยไม้ป่าเมืองไทย ๒. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.   กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554